Na śpiewu 

Oferujemy

 

  • Lekcje śpiewu rozrywkowego (pop, jazz, soul)
  • Lekcje śpiewu klasycznego (opera, musical, piosenka aktorska)

Na zajęciach uczymy prawidłowej emisji głosu, techniki wokalnej, połączonej z interpretacją piosenki i elementami improwizacji a także pracy z mikrofonem

W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą między innymi: prawidłowy oddech, dykcję, intonację, prawidłową emisję, artykulację, techniki wokalne różnych stylów muzycznych. Wykonują także ćwiczenia interpretacyjne, ćwiczą zachowania sceniczne i wystąpienia publiczne.

Praca w grupach motywuje a uczniowie szybciej przyswajają uwagi, ponieważ analizują i uczą się na błędach innych. Ponad to zwalczają tremę przed publicznym wystąpieniem

  • Warsztaty wokalne

 

wróć