REGULAMIN

  1.  Zajęcia Szkoły Artystycznej Musicflow odbywają się w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 9.
  2.  Osobą prowadzącą Szkołę Artystyczną Musicflow jest Marta Kruk – NIP: 7181875130, REGON: 221239750
  3.  Dołączenie do Szkoły Artystycznej Musicflow jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej regulaminu.
  4.  Zajęcia w szkole pokrywają się z kalendarzem roku szkolnego. Cykle nauczania dzielą się na semestry, naukę można zacząć w dowolnym momencie. Dodatkowe kursy muzyczne są organizowane zarówno w przerwie wakacyjnej, jak i w trakcie ferii zimowych.
  5. Przyjęcie do szkoły odbywa się bez wstępnych przesłuchań na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, otrzymanego na emaila bądź osobiscie .
  6.  Czesne za każdy miesiąc należy wpłacać z góry do dnia 5-go każdego miesiąca  na rachunek bankowy Musicflow Millennium 34 1160 2202 0000 0003 3961 9114 lub gotówką w dniu pierwszych zajęć w miesiącu .W przypadku gdy jest to dzień wolny – do dnia następnego. Nieobecność ucznia na zajęciach nie daje prawa do zwrotu czesnego, ani jego części. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia indywidualne lub zbiorowe, szkoła ma obowiązek zapewnić zastępstwo, w przypadku lekcji indywidualnych – nauczyciel prowadzący ma prawo odrobić lekcje w dogodnym dla ucznia terminie. Z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy zajęcia nie są odrabiane.
  7.   W przypadku rezygnacji ze szkoły uczeń ma obowiązek powiadomić szkołę z miesięcznym wyprzedzeniem. Wpłacone czesne za dany okres nie jest zwracane.
  8.  Szkoła zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nauczyciela prowadzącego oraz do ewentualnej zmiany pedagoga w trakcie roku szkolnego.
  9.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza zajęciami ponoszą rodzice i opiekunowie.
  10.  Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły znajdują się na stronie internetowej: www.szkolaartystyczna.pl

 

O szkole

Rekrutacja